[Rozmiar: 2711 bajtów]

  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 10 sierpnia 2020 r. 222 dzień roku

Imieniny obchodzi: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Strona główna  

Projekt Aktywni 2014  

Projekt Aktywni 2013  

Projekt Aktywni 2012  

Projekt Aktywni 2011  

Projekt Aktywni 2010  

Projekt Aktywni 2009  

Projekt Aktywni 2008  

Kontakt  [Rozmiar: 945601 bajtów]


Data dodania: 05.12.2014, 12:43
 style=

Protokół wyboru oferty "Wigilii dla BO uczestników projektu"
Data dodania: 27.11.2014, 09:16
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół wyboru oferty

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2. POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, zwane dalej „PCPR. W ramach organizacji Wigilii dla BO uczestników projektu, starosty, przedstawicieli powiatowego Urzędu Pracy i pracowników PCPR zwróciło się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania usługi cateringowej obejmującej: dostarczenie, wyeksponowanie na stołach, obsługę, przygotowanie do konsumpcji poczęstunku dla 90 osób oraz zebranie naczyń i resztek pokonsumpcyjnych po zakończeniu spotkania, które odbędzie się w Sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w dniu 12.12.2014r. w godzinach od 13:00 do 17:00
Oferty należało składać do dnia 21.11.2014r. do godziny 8:30.Protokół wyboru oferty "Wigilii dla BO uczestników projektu" (otwórz)

Zapytanie ofertowe wigilia
Data dodania: 05.11.2014, 13:19
[Rozmiar: 90658 bajtów]
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2. POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, zwane dalej „PCPR”, organizuje spotkanie Wigilijne podsumowujące projekt w roku 2014 dla BO projektu w trakcie którego zostaną wręczone certyfikaty dla wszystkich uczestników projektu przez Starostę Powiatu w obecności przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i pracowników PCPR.
W związku z organizacją Wigilii PCPR zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania usługi cateringowej obejmującej: przygotowanie poczęstunku dla 90 osób, nakrycie stołów i posprzątanie sali po zakończeniu spotkania wigilijnego, które odbędzie się w Sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w dniu 12.12.2014r. w godzinach od 13:00 do 17:00.
W ramach poczęstunku Wykonawca dostarczy następujące artykuły spożywcze:Zapytanie ofertowe (otwórz)

Protokół wyboru oferty na usługę cateringową
Data dodania: 19.05.2014, 10:28
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół wyboru oferty

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wystąpiło z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi cateringowej, poczęstunku dla beneficjentów ostatecznych zwanych dalej BO w trakcie obchodów Światowego Dnia Inwalidy, oraz nakrycie do stołów i posprzątanie sali po zakończeniu spotkania; które odbędzie się w Sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul Konstytucji 3- go Maja 6 w godzinach od 12 do 16:00.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej efspcpr@powiat-skierniewice.pl i pcpr@powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR i tablicy Starostwa tak by było dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zapytania dostarczono do:
1. Alfa Transport, Alicja Wojna ul. Cicha 48/13,96-100 Skierniewice
2. Rafpol, ul. Jeżowska 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
3. Center Bar Ula, Adam Tomaszewski, ul. St. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice
Do zamawiającego do dnia 15.05.2014r. do godziny 8:30 wpłynęły następujące oferty na realizację całości zamówienia:
1. Usługi Gastronomiczne, Dariusz Woźniak ul. Narutowicza 13, 90- 117 Łódź, oferta wpłynęła do PCPR w Skierniewicach dnia 06.05.2014r.r., wartość oferty brutto wynosi 3.564zł
2. Mała Gastronomia, Adam Andrzejczak, ul. Jana Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź, oferta wpłynęła dnia 08.05.2014r., wartość oferty brutto wynosi 5.637, 60 zł
3. Alfa Transport, Alicja Wojna, ul. Cicha 48/13, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 14.05.2014r., wartość oferty brutto wynosi 3.510 zł
4. Klubokawiarnia Soft Caffe, Michał Stopiński, ul. Armii Krajowej 5/13, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, oferta wpłynęła dnia 14.05.2014r., wartość oferty brutto wynosi 6.793,20zł
5. Center Bar Ula, Adam Tomaszewski ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 15.05.2014r. o godzinie 7:51, wartość oferty brutto 3.780,00zł
6. Cezary Dębiec” Deko Smaku”, ul. Św. Antoniego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, oferta wpłynęła dnia 15.05.2014r. o godzinie 8:24, wartość oferty brutto wynosi 5.900 zł

Dnia 15.05. 2014r. o godzinie 10:05, a więc po czasie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 29.04.2014 wpłynęła również oferta Firmy „Gastroma” s.c. S. Głowiński, D. Głowińska, ul. Skarbka z Gór 132H/m 26, 03-287 Warszawa. W związku z ww. oferta bez otwierania została odesłana na adres Firmy i nie była brana pod uwagę podczas dokonywania wyboru.

Komisja w składzie:
1. Agnieszka Czernichowska
2.Ewa Modzelewska Sasin
3. Anna Ciesielska

Dokonała wyboru najkorzystniejszej i zgodnej z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
oferty złożonej przez Alfa Transport Alicja Wojna ul. Cicha 48/13, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła do PCPR w Skierniewicach dnia 14.05.2014r., wartość oferty brutto wynosi 3.510zł

Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%

Oferta została zaopiniowana pozytywnie :
1. Agnieszka Czernichowska
2.Ewa Modzelewska Sasin
3. Anna Ciesielska

Zatwierdzam Ewa Smołucha kierownik PCPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Data dodania: 14.05.2014, 15:59
[Rozmiar: 90658 bajtów]OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (otwórz)

Protokół z wyboru oferty na realizację indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla BO projektu AKTYWNI
Data dodania: 12.05.2014, 13:02
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół z wyboru oferty
na realizację indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla BO projektu AKTYWNI


Dnia 23.04.2014r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące realizacji indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej projektu: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl, www.pcpr.powiat-skierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i tablicy Starostwa Powiatowego, oraz przekazano do następujących podmiotów:
1. Tadeusz Ruksza – doradca zawodowy
2. Aneta Knapińska – doradca zawodowy
3. Hanna Komorowska – doradca zawodowy

Do dnia 09.05.2014 r. wpłynęły następujące oferty:
1. Teresa Piech, ul. Parkingowa 6/9, 96-300 Żyrardów oferta wpłynęła dnia 07.05.2014 na kwotę 1.440,00zł brutto (wg kalkulacji 36h× 40,00zł),
2. Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „Perspektywa”, os. Słoneczne 14; 27-400 Ostrowiec Św. oferta wpłynęła dnia 09.05.2014 na kwotę 1.468,08zł brutto (wg kalkulacji 36h×40,78zł)
3. Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, ul. Mszczonowska 33/35,96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 09.05.2014 na kwotę 716,40zł brutto (wg kalkulacji 36h×19,90zł)

Komisja w składzie:


1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska Sasin
3. Anna Ciesielska

Dokonała wyboru najtańszej oferty złożonej przez: Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, ul. Mszczonowska 33/35,96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 09.05.2014 na kwotę 716,40zł Oferta jest zgodna z kryterium i szczegółowym opisem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 23.04.2014r.

Kryterium wyboru oferty była cena 100%

Oferta została zaopiniowana pozytywnie.
1. Agnieszka Czernichowska
2.Ewa Modzelewska –Sasin
3.Anna Ciesielska

Zatwierdzam kierownik PCPR Ewa Smołucha

Protokół wyboru oferty na usługę cateringową
Data dodania: 07.05.2014, 16:04
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół wyboru oferty na usługę cateringową

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wystąpiło z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi cateringowej, poczęstunku dla beneficjentów ostatecznych zwanych dalej BO w trakcie spotkań grupowych, oraz nakrycie do stołów i posprzątanie sali po zakończeniu szkoleń; które odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul Konstytucji 3- go Maja 6.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej efspcpr@powiat-skierniewice.pl i pcpr@powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR i tablicy Starostwa tak by było dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zapytania dostarczono do:


1.Alfa Transport, Alicja Wojna, ul. Cicha 48/13, 96-100 Skierniewice
2.RAFPOL, ul. Jeżowska 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
3.P.H.U. B&M Dorota Cebula, ul. Mireckiego 3, 96-100 Skierniewice

Do zamawiającego do dnia 07.05.2014 wpłynęły następujące oferty na realizację całości zamówienia:


1. P.H.U. B&M Dorota Cebula, ul. Mireckiego 3, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 07.05.2014r., wartość oferty brutto wynosi 10.198,17zł brutto

Komisja w składzie:

1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska- Sasin
3. Anna Ciesielska

Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%

Komisja nie dokonała wyboru żadnej oferty z powodu jak niżej:
Cena oferty złożonej przez P.H.U. B&M Dorota Cebula, ul. Mireckiego 3, 96-100 Skierniewice, wartość oferty brutto wynosi 10.198,17 zł przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Komisja w składzie:
Anna Ciesielska
Agnieszka Czernichowska
Ewa Modzelewska-Sasin

Zatwierdzam Ewa Smołucha – kierownik PCPR w Skierniewicach

Protokół z wyboru oferty na zakup zestawu wyposażeniowego
Data dodania: 06.05.2014, 14:12
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protok ół z wyboru oferty na zakup zestawu wyposażeniowego

W dniu 11.04.2014r ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawów wyposażeniowych logowanych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy do uczestnictwa w poszczególnych formach szkoleń/kursów, niezbędnych do realizacji projektu „AKTYWNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Na przedmiot zamówienia I składają się :
- torba/plecak (z wytrzymałego materiału, z jedną komorą główną zamykaną na zamek błyskawiczny, wyposażony w dodatkową kieszeń, logowany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi ) razem 62 sztuki i
-identyfikatory (plastikowy, przezroczysty, na smyczy z wymienną kartą w środku, logowany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi) razem 62 sztuki

Na przedmiot zamówienia II składają się:
- ręczniki (kąpielowy, jednokolorowy, bawełniany o wysokiej chłonności, o wymiarach przynajmniej 70 cmx140 cm i o gramaturze co najmniej 450 mm) razem 62 sztuki

Zamówienie zostało podzielone z uwagi na fakt, że artykuły z zamówienia nie należą do tej samej grupy asortymentów, w związku z czym nie każda odpowiadająca na zapytanie ofertowe firma jest w stanie złożyć pełną ofertę.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej efspcpr@powiat-skierniewice.pl
i pcpr@powiat-skierniewice.pl tak by było dostępne dla wszystkich zainteresowanych oraz na tablicy ogłoszeń PCPR i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

Zapytania ofertowe dostarczono do następujących firm:


1. „Plas-Max” Artykuły Biurowe, 96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego75;
2. „Espera” Ewa Milczarek, 96-100 Skierniewice, ul.Długa 2; na adres e-mail: espera@espera.pl
3. Partner Premium Salata, 09-407 Płock, ul. Graniczna 46; na adres e-mail bok@partnerpremium.pl

Do dnia 29.04.2014r wpłynęły następujące oferty :
Na przedmiot zamówienia I:1. ESPERA Ewa Milczarek, ul. Długa 2, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 29.04.2014r, wartość oferty brutto wynosi 1841,40zł

Na przedmiot zamówienia II:


1. W&A Adam Wasilewski, ul. Powstańców Wlkp.47/5, 63-800 Gostyń, oferta wpłynęła dnia 15.04.2014r, wartość oferty brutto wynosi 1670,50 zł
2. ESPERA Ewa Milczarek, ul. Długa 2, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 29.04.2014r, wartość oferty brutto wynosi 1581,00zł

Komisja w składzie:


1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska- Sasin
3. Anna Ciesielska


Najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia I złożyła firma:


ESPERA Ewa Milczarek, ul. Długa 2, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 29.04.2014r, wartość oferty brutto wynosi 1841,40zł

Zaproponowany artykuł jest zgodny z kryterium i szczegółowym opisem „Przedmiotu zamówienia I” zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.04.2014r.

Najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia II złożyła firma:

ESPERA Ewa Milczarek, ul. Długa 2, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 29.04.2014r, wartość oferty brutto wynosi 1581,00zł

Zaproponowany artykuł jest zgodny z kryterium i szczegółowym opisem „Przedmiotu zamówienia II” zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.04.2014r.

Skład komisji rozpatrującej oferty:

Agnieszka Czernichowska

Ewa Modzelewska Sasin

Anna Ciesielska

Zatwierdzam: Ewa Smołucha kierownik PCPR w Skierniewicach

Protokół z wyboru oferty na zakup voucherów fryzjersko - kosmetycznych
Data dodania: 06.05.2014, 14:11
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protok ół z wyboru oferty na zakup voucherów fryzjersko - kosmetycznych

W dniu11.04.2014r.ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup voucherów na usługi fryzjersko-kosmetyczne dla Beneficjentów Ostatecznych (służących poprawie własnego wizerunku i usamodzielnieniu się klientów pomocy społecznej) projektu „AKTYWNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej efspcpr@powiat-skierniewice.pl, pcpr@powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR i Starostwa Powiatowego.

Zapytanie złożono do następujących firm:


1. MERYLIN- USŁUGI KOSMETYCZNE, 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1B,
2. Salon fryzjerski „Wyczesane” Lidia Placek ul. Jagiellońska 6/2B
3. Studio Szkoleniowe „Black” Ewelina Klimek, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/6F
4. Lucyna Day Spa Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice

Do dnia 29.04.2014r.wpłynęły następujące oferty:


1. Salon fryzjerski „Wyczesane”, Lidia Placek, ul. Jagiellońska 6/2B, 96-100 Skierniewice, oferta wpłynęła dnia 28.04.2014r; wartość oferty brutto wynosi 145zł brutto z tym, że oferta nie zawiera manicure, pedicure, wizażu oraz oczyszczania twarzy; nie jest więc zgodna z przedmiotem zamówienia
2. Studio Szkoleniowe „Black” Ewelina Klimek, 96 100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/6
oferta wpłynęła dnia 29.04.2014r. wartość oferty brutto wynosi 280 zł

Komisja w składzie:


1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska- Sasin
3. Anna Ciesielska

Kryterium oceny oferty stanowi cena - 100%

Najtańszą ofertę złożyła firma:
Salon fryzjerski „Wyczesane”, Lidia Placek, ul. Jagiellońska6/2B, 96-100 Skierniewice, oferta nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia, gdyż nie zawiera usług uwzględnionych w pakiecie vouchera takich jak manicure, pedicure, wizażu oraz oczyszczania twarzy.

W związku z powyższym dniu 06.05.2014r. komisja ponownie biorąc pod uwagę kryterium wyboru oferty-cena 100%- dokonano wyboru oferty; za najkorzystniejszą i zgodną z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia uznano ofertę Studio Szkoleniowe „Black” reprezentowane przez Ewelinę Klimek, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/6F wartość oferty brutto wynosi 280zł.
Z zakładem tym zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi - „voucher na usługi fryzjersko-kosmetyczne” dla 36 beneficjentów projektu „Aktywni”. Przedmiot zamówienia jest zgodny z kryterium i szczegółowym opisem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.04.2014r roku.

Skład komisji rozpatrującej oferty:

Ewa Modzelewska-Sasin

Agnieszka Czernichowska

Anna Ciesielska

Zatwierdzam Ewa Smołucha kierownik PCPR w Skierniewicach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (w zakresie szkoleń zawodowych)
Data dodania: 02.05.2014, 14:50
[Rozmiar: 90658 bajtów]ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic”.Dział ając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach informuje, iż w trybie postępowania o zamówienie publiczne wpłynęło do zamawiającego 8 ofert złożonych przez następujących Wykonawców i obejmujących następujące zadania częściowe:


1. Edukacyjna Szansa AZIRO Luiza Włoch, ul. Tadeusza Kościuszki 13 pok. 320/321, 10-502 Olsztyn:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 9.072 zł
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 20.070 zł

2.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, Anna Pierzan:
Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 1 osoby – za cenę 2.300 zł
Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby – za cenę 2.250 zł
Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby – za cenę 2.200 zł

3.Aesthetic Centrum Kreowania Wizerunku Małgorzata Matysiak, ul. Tadeusza Kościuszki 5/3b, 20-006 Lublin:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 17.500 zł
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 10.700 zł

4.Ośrodek Szkolenia „Agat”s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc Kawęczyn 15, 96-126 Godzianów:
Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby – za cenę 2.300 zł

5. Globalskills Sp.z o.o. ul. Saperów 57/1, 53-151 Wrocław, Roman Płócieniczak:
Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby – za cenę 9.670 zł
Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby – za cenę 10.320 zł

6. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp.z o.o., al. Piłsudskiego 135/412, 92-318 Łódź:
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 14.065 zł

7. Studio Szkoleniowe „Black” Ewelina Klimek, ul Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 6.870 zł
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 12.300 zł

8. Ośrodek Szkolenia Kierowców, Szkoła Nauki Jazdy „AUTO PARTNER”, Grażyna Szczechowicz, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice:
Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat C+E - dla 1 osoby – za cenę 1.950 zł
Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat B - dla 1 osoby – za cenę 1.820 zł


Wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne zadania częściowe :

Studio Szkoleniowe „Black” Ewelina Klimek, ul Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 6 870 zł

Aesthetic Centrum Kreowania Wizerunku Małgorzata Matysiak, ul. Tadeusza Kościuszki 5/3b, 20-006 Lublin:
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 10.700 zł

Ośrodek Szkolenia „Agat”s.c. Ryszard Przyłucki, Wojciech Kroc Kawęczyn 15, 96-126 Godzianów:
Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby – za cenę 2.300 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, Anna Pierzan:
Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 1 osoby – za cenę 2.300 zł


Ośrodek Szkolenia Kierowców, Szkoła Nauki Jazdy „AUTO PARTNER”, Grażyna Szczechowicz, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice:
Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat C+E - dla 1 osoby – za cenę 1.950 zł
Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat B - dla 1 osoby – za cenę 1.820 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11 w Skierniewicach, ul. Rynek 13, 96-100 Skierniewice, Anna Pierzan:
Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby – za cenę 2.250 zł
Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby – za cenę 2.200złUzasadnienie wyboru:
Do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. Żadna oferta nie obejmowała całego przedmiotu zamówienia lecz dotyczyły one poszczególnych zadań częściowych. Kryterium wyboru ofert była cena - 100%. Oferty wybranych Wykonawców są ofertami najtańszymi. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferty nie podlegają odrzuceniu. Komisja Przetargowa przyznała tym ofertą 100 pkt.


Pozostałym ofertom przyznano następującą liczbę punktów:


Edukacyjna Szansa AZIRO Luiza Włoch, ul. Tadeusza Kościuszki 13 pok. 320/321, 10-502 Olsztyn:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 9.072 zł – 75,73 pkt
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 20.070 zł – 53,31 pkt

Aesthetic Centrum Kreowania Wizerunku Małgorzata Matysiak, ul. Tadeusza Kościuszki 5/3b, 20-006 Lublin:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób – za cenę 17.500 zł – 39,36 pkt

Globalskills Sp.z o.o. ul. Saperów 57/1, 53-151 Wrocław, Roman Płócieniczak:
Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby – za cenę 9.670 zł – 23,27 pkt
Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby – za cenę 10.320 zł – 21,32 pkt

Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp.z o.o., al. Piłsudskiego 135/412, 92-318 Łódź:
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 14.065 zł – 76,08 pkt

Studio Szkoleniowe „Black” Ewelina Klimek, ul Jagiellońska 6/6f, 96-100 Skierniewice:
Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób – za cenę 12.300 zł – 86,99 pkt


W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Usługa cateringowa w trakcie obchodów Światowego Dnia Inwalidy
Data dodania: 29.04.2014, 11:22
[Rozmiar: 90658 bajtów]Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2. POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, zwane dalej PCPR, organizuje spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Inwalidy dla wszystkich uczestników projektu, osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Skierniewickiego, władz powiatowych i gminnych.Zapytanie ofertowe (otwórz)

Protokół z wyboru oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego dla BO projektu AKTYWNI
Data dodania: 23.04.2014, 15:32
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół z wyboru oferty
na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego dla BO projektu AKTYWNIDnia 02.04.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące realizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej projektu: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl, www.pcpr.powiat-skierniewice.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i Starostwa Powiatowego oraz wysłano pocztą e-mail i dostarczono do rąk własnych do następujących podmiotów:
1. Patrycja Krajewska-Sumińska, Nowe Rowiska 5, 96-116 Dębowa Góra
2. POSTERUS, Pracownia psychologiczna, 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 2a lok. 2
3. Agnieszka Siwińska-Iwańczyk – psycholog, zam. 96-330 Puszcza Mariańska, Olszanka 27
4. Magdalena Ostrowska, ul. Budryka 2/38, 97-400 Bełchatów

Do dnia 17.04. 2014r. wpłynęły następujące oferty:


1. Magda Ostrowska, 97-400 Bełchatów, ul. Budryka 2/38 - oferta wpłynęła dnia 04.04.2014 r. na kwotę 8.100 zł brutto (wg kalkulacji 108h × 75,00 zł brutto)
2. Tomasz Szustakiewicz, ul. Podgórna 4, Adamów Parcela 96-325 - oferta wpłynęła dnia 15.04.2014 na kwotę 8.100 zł brutto (wg kalkulacji 108h × 75,00 zł brutto)
3. Agencja Usług Oświatowych, OSK „OLIMP” s.c. 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. Armii Krajowej 22 - oferta wpłynęła dnia 15.04.2014 r. na kwotę 8.964,00 zł brutto (wg kalkulacji 108h × 83,00 zł brutto)
4. GOLDATOS Aleksandra Jaruga, Turbia 150, 37-416 Zaleszany - oferta wpłynęła dnia 17.04.2014 r. na kwotę 4.590 zł brutto (wg kalkulacji 108h × 42,50 zł brutto)
5. Patrycja Krajewska-Sumińska, Nowe Rowiska 5, 96-116 Dębowa Góra - oferta wpłynęła dnia 17.04.2014 r. na kwotę 7.992,00 zł brutto (wg kalkulacji 108h × 74,00 zł brutto)


Komisja w składzie:


1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska-Sasin
3. Anna Ciesielska
Dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium wyboru oferty była cena 100%.

Najtańszą ofertę złożyła firma:
GOLDATOS, Aleksandra Jaruga, Turbia 150, 37-416 Zaleszany – i uzyskała pozytywną opinię Komisji.
Wykonawca ten jednak w dniu 17.04.2014 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z realizacji zamówienia z uwagi na niemożność spełnienia warunków tj. niewystarczającej dyspozycyjności wskazanego w ofercie psychologa.

W związku z powyższym Komisja ponownie biorąc pod uwagę kryterium wyboru ofert - cena 100% - dokonała wyboru kolejnej najtańszej oferty wybierając do realizacji ofertę złożoną przez firmę:
Patrycja Krajewska-Sumińska, Nowe Rowiska 5, 96-116 Dębowa Góra
Oferta jest zgodna z kryterium i szczegółowym opisem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 02.04.2014 r.

Oferta została zaopiniowana pozytywnie.

Komisja w składzie:


1. Agnieszka Czernichowska
2. Ewa Modzelewska-Sasin
3. Anna CiesielskaZatwierdzam Ewa Smołucha – kierownik PCPR

Zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego
Data dodania: 23.04.2014, 15:04
[Rozmiar: 90658 bajtów]Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla BO projektu „AKTYWNI”- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doradztwo zawodowe realizowane będzie w ramach umowy zlecenia.Zapytanie ofertowe (otwórz)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Turnus rehabilitacyjny
Data dodania: 18.04.2014, 11:06
[Rozmiar: 90658 bajtów]
Zapytanie ofertowe

Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem
Numer ogłoszenia: 134230 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (otwórz)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej
Data dodania: 18.04.2014, 10:23
[Rozmiar: 90658 bajtów]Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym usługi cateringowej – poczęstunku dla beneficjentów ostatecznych (zwanych dalej BO ) w trakcie spotkań grupowych:Załącznik do zapytania ofertowego "Oferta" (otwórz)

[czytaj wszystkie]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wszystkie prawa zastrzeżone