[Rozmiar: 2711 bajtów]

 

Strona Główna  

Projekt Aktywni 2010  

Projekt Aktywni 2009  

Projekt Aktywni 2008  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH

ul. Konstytucji 3 Maja 6

tel. (46) 833-45-14, (46) 834-59-47

fax (46) 834-59-47

pcpr@powiat-skierniewice.pl

soc@powiat-skierniewice.pl

efspcpr@powiat-skierniewice.pl


Przyjęcia interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

odbywaj± się codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00: pok. 32 i 34 (parter)

Zatrudnienie:
  • mgr Ewa Modzelewska–Sasin - Kierownik PCPR
  • mgr Ewa Węgrzyn -główny specjalista pracy socjalnej
  • mgr Ewa Szymańska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Agnieszka Czernichowska - starszy inspektor
  • mgr Anna Ciesielska pracownik socjalny do spraw osób niepełnosprawnych
  • mgr Iwona Więcek-Michalak – pracownik socjalny
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    Wszystkie prawa zastrzeżone